Kariéra

Home > Kariéra

Profesní růst ve spolupráci s profesionálním týmem

Základním posláním firmy CHEPOS je rozvoj progresivních know-how a jejich uplatnění v inženýrské podobě, s cílem dosáhnout maximální prosperity. Za tímto účelem má naše firma vytýčeny tyto dlouhodobě platné cíle:

  • Vytvářet trvalé partnerské vztahy se zákazníky a dodavateli při respektování zásad vzájemně výhodné spolupráce.
  • Permanentně budovat inovačně zaměřený management podniku a všestranně podporovat tvůrčí pracovníky podniku.
  • Udržovat příznivé klima na pracovištích, zajišťovat podmínky pro zlepšování a udržování dobrých vzájemných vztahů zaměstnanců a vztahů zaměstnanců k firmě,směřujících ke zvyšování kvality a efektivnosti práce.
  • Zajišťovat trvalý odborný růst zaměstnanců, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat spravedlivý systém jejich odměňování.
  • Udržovat trvalý kontakt se zákazníky - odběrateli, sledovat a vyhodnocovat průběžně funkčnost a ekonomiku realizovaných projektů a zařízení jako jeden z významných faktorů žádoucích inovací.

Pokud máte zájem na trvalé spolupráci s firmou CHEPOS, névahejte nás kontaktovat, případné se podívejte na nabízená volná pracovní místa.


  • záložka