Tiskové centrum

Home > Tiskové centrum > Ochranná známka CHEPOS

Rozsudek soudu k ochranné známce CHEPOS

Naše společnost se po několikaletém sporu o ochrannou známku CHEPOS konečně dočkala úspěchu u vrchního soudu. Žalovaným subjektem v soudním sporu se stala společnost Chepos Engineering s.r.o, která neoprávněně užívala slovní ochrannou známku CHEPOS pro své obchodní účely. Společnost Chepos Engineering s.r.o. byla po vynesení rozsudku jménem republiky nucena své obchodní jméno změnit, v současnosti na Cheteng, s.r.o (vlastník Ing. Milan Čoupek).

Vrchní soud v Olomouci tak potvrdil původní rozsudek soudu prvního stupně v této věci. Na základě rozsudku mělo také dojít k odstranění užívání ochranné známky CHEPOS z veškerých mediálních a propagačních materiálů vč. internetových zdrojů. V současné době je ovšem stále blokována doména www.chepos.cz společností Cheteng, s.r.o. (pův. Chepos Engineering). Její přesměrování na domovské stránky společnosti Cheteng, s.r.o: www.cheteng.cz tedy porušuje nařízení rozsudku vrchního soudu.

V současné době probíhá další právní řízení s touto společností, o kterém Vás budeme v nejbližší době informovat.

Na této stránce si můžete stáhnou originální znění rozsudku vč. rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví ve věci ochranné známky společnosti Chepos, a.s.


  • záložka